اولین مرحله برای دریافت اقامت توریستی ترکیه آماده کردن مدارک مورد نیاز هستش:
  • بیمه نامه (برای بچه های زیر ۱۸ سال و افراد
...